Học tiếng Hoa cơ bản online: Phân biệt cách dùng từ ”chúng tôi” trong tiếng Hoa

Hôm nay giới thiệu các bạn từ “chúng tôi/ chúng ta”, các bạn có phân biệt được dùng thế nào chưa nè? Để mình nói thử xem có giống như các bạn được biết hen.

Ngày đăng: 11-11-2018

1,141 lượt xem

Hôm nay giới thiệu các bạn từ “chúng tôi/ chúng ta”, các bạn có phân biệt được dùng thế nào chưa nè? Để mình nói thử xem có giống như các bạn được biết hen.
 
hoc-tieng-hoa-co-ban-online-phan-biet-cach-dung-tu-chung-toi-trong-tieng-hoa
 
我们 /wǒmen/ có thể bao gồm hoặc không bao gồm người nghe, ví dụ:
 
  • 我们吃饭吧 /Wǒmen qù chīfàn ba/ Chúng ta đi ăn cơm thôi.
Cho thấy là bao gồm cả người nghe, còn
 
  • 我们去吃饭了 /Wǒmen qù chīfànle/ Chúng tôi đi ăn cơm rồi.
Cho thấy không bao gồm người nghe đúng không nè?
 
咱们 /Zánmen/ thông thường đều bao gồm người nghe, nhiều lúc là để thể hiện bản thân hoà nhập vào môi trường ấy, nhưng vốn dĩ người nói không thuộc về chỗ đấy. Ví dụ:
Trước cửa một cơ quan làm việc, người lạ hỏi bảo vệ:
 
  • 您好,问一下咱们这儿有小明这个人吗?
/Nín hǎo, wèn yīxià zánmen zhè'er yǒu xiǎomíng zhège rén ma?/
Xin chào, xin hỏi chỗ mình có người tên tiểu Minh không?
 
 
 
Mà nếu như nói:
  • 您好,你们这儿有小明这个人吗?
/Nín hǎo, nǐmen zhè'er yǒu xiǎomíng zhège rén ma?/
Xin chào, chỗ này của anh có người tên tiểu Minh không?
 
Giữa hai câu trên thì bạn có thấy câu sau có hoạch rõ ranh giới với người nghe, không thân thiết không? Và cách dùng này thông thường sử dụng miền Bắc Trung Quốc nhiều hơn.
 
Ngoài ra, 我们 /wǒmen/  được sử dụng chính thức hơn trong tiếng Phổ thông, 咱们 /Zánmen/ dùng nhiều hơn trong giao tiếp ở miền Bắc Trung Quốc.
 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha